Ekonomska škola Užice
Прва смена/Друга смена
Školska godina: 2020/2021.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 02.06.2020.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Мајкић Светлана
2ПА
1ФА
2ПА
3ПА
3ПА
1ЦТ
3ФА
3ФА
1ЦТ
1ФА
2.Буквић Марија
2СБО
2ЦТ
2ЦТ
2ФА
2СБО
2ФА
3.Ћосовић-Бацетић Невена
2ТХТ
3СБО
1СБО
1СБО
3СБО
2ТХТ
4.Миловић Марија
3Е1
3ЦТ
1ПА
3ЦТ
3Е2
3ПА
1TХT
1ПА
3Е1
1TХT
3Е2
3ПА
5.Цвијовић Мирјана
3ЦТ
3Е1
3ЦТ
3Е1
1ФА
1TХT
6.Цицварић Ана
2ЦТ
3ФА
3СБО
1ПА
3СБО
3ФА
1ПА
2ЦТ
7.Милошевић Драгана
3ПА
3ПА
3ФА
2ФА
2СБО
2ТХТ
2ФА
8.Стојановић Светлана
1ЦТ
1СБО
3Е2
2ПА
1СБО
3Е2
1ЦТ
2ПА
9.Станојевић-Милинковић Слађана
1TХT
1TХT
1ПА
2ПА
2ПА
2ТХТ
2ТХТ
10.Караклић Бранка
3ПА
1ПА
11.Савић Љиљана
3ПА
2ТХТ
12.Златић Обрад
1ПА
1ФА
1TХT
3Е2
1ЦТ
1ФА
1ПА
3ЦТ
1СБО
3ФА
3Е2
3ПА
3ПА
3ЦТ
3ФА
1ЦТ
13.Бајић Јасмина
2ФА
2ЦТ
2ПА
2ФА
2ТХТ
2ПА
2ЦТ
14.Пековић Александар
2СБО
2ПА
2СБО
3Е1
3СБО
3Е1
15.Милошевић Аница
3Е2
3Е1
2ЦТ
2ЦТ
3Е1
3Е2
16.Караић-Шибалић Зорица
2ТХТ
3ЦТ
3ЦТ
1ПА
17.Ристовић Радован
3ФА
1ФА
3ПА
2ПА
2ФА
1ФА
1TХT
3ФА
2ФА
18.Гавриловић Бранко
3СБО
1СБО
3СБО
1ЦТ
2СБО
2СБО
1ЦТ
1СБО
19.Јелисавчић Небојша
1СБО
1TХT
3ФА
1ФА
1TХT
1ПА
20.Пауновић Славица
2ФА
2ФА
21.Пузовић Валентина
1СБО
2СБО
1ЦТ
2СБО
22.Тодоровић Миланка
3ЦТ
3ЦТ
3Е2
2ПА
3Е1
3ЦТ
2ПА
2ПА
23.Станић Љиљана
2ФА
2СБО
1СБО
1СБО
3ЦТ
1ПА
3ПА
2ПА
2ПА
2СБО
3ФА
3ЦТ
3ПА
1ПА
24.Јовановић Александра
3Е2
3СБО
3Е1
3Е2
25.Радовановић Миломирк
3Е1
3ЦТ
3Е2
3Е2
26.Мићић-Бућић Оливер
1ФА
1ПА
1TХT
1ЦТ
2ПА
1ПА
1ЦТ
1ФА
2ЦТ
2ТХТ
2ФА
2ЦТ
2ПА
2ТХТ
27.Јанковић Ивана
1СБО
1СБО
28.Андрић Емилија
29.Масал Јелена
2ПА
2ПА
3ПА
3ПА
30.Вићентић Драган
2ПА
2СБО
3ФА
31.Вукотић Милена
2ЦТ
2ЦТ
3ЦТ
32.Ћитић Гордана
1ЦТ
1СБО
1СБО
1TХT
33.Тошић Радомир
1СБО
1TХT
1СБО
1TХT
34.Селаковић Радмила
2ПА
2СБО
1TХT
1ЦТ
1ПА
1ФА
1ФА
1TХT
1ЦТ
1ПА
35.Ратковић Кристина
2ТХТ
2ЦТ
1ПА
1ПА
2СБО
2ТХТ
1ФА
1ФА
2ЦТ
2СБО
36.Јешић Марина
1ЦТ
1TХT
1ЦТ
37.Зечевић Никола
38.Арсенијевић Слободан
2СБО
3Е2
3Е2
3Е1
3Е1
3СБО
3СБО
1СБО
2СБО
39.Бралушић-Влаховић Душица
3Е1
3ПА
3Е2
3ПА
3Е2
40.Ђоковић Иван
2СБО
2СБО
2СБО
41.Ђуричић Наташа
2ТХТ
2ТХТ
2ТХТ
3ПА
42.Костадиновић Јелена
3СБО
43.Кузељевић Ивана
2ФА
2ТХТ
2ТХТ
2ФА
3ЦТ
3ФА
3ФА
2ФА
44.Лазић Милева
3ФА
3ФА
45.Лукић Бранкица
1ЦТ
1ЦТ
3ФА
1ЦТ
1ФА
1ФА
46.Максимовић-Рубежановић Љиљана
2ПА
2ПА
2ФА
1СБО
47.Марјановић Мирјана
1TХT
1TХT
2ТХТ
2ФА
48.Марковић Раденко
2ФА
2ФА
2ПА
2ФА
2ПА
49.Марковић Љиљана
3СБО
3СБО
50.Марковић Весна
1TХT
1TХT
3СБО
1TХT
1TХT
51.Милекић Бранкица
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
52.Миливојевић Радош
2ПА
3ПА
3ПА
1ПА
3ПА
3ПА
2ПА
53.Миликић Биљана
1ФА
3Е2
1ЦТ
1TХT
1TХT
2ЦТ
1ЦТ
1ФА
3Е1
3Е2
54.Миловић Биљана
1ПА
3Е2
1ПА
1ФА
3Е2
3ПА
3ПА
1ПА
55.Миљковић Надежда
2СБО
2СБО
3СБО
1СБО
1СБО
1СБО
1СБО
56.Пантелић Љиљана
3ЦТ
3ЦТ
3Е1
3Е1
2ЦТ
2ЦТ
3СБО
57.Пауновић Милеса
3ЦТ
3ЦТ
3Е1
2ФА
2ЦТ
3Е2
3Е1
2ЦТ
2СБО
2ФА
58.Пуцаревић Бојана
2СБО
1ПА
1ФА
2СБО
59.Станић Гордана
2ТХТ
2ТХТ
2ЦТ
2ЦТ
60.др Тодоровић Бранкица
1СБО
1ФА
1СБО
1ФА
1СБО
61.Трмчић - Бркић Гордана
2ЦТ
2ЦТ
2ЦТ
3ЦТ
3ФА
1ФА
1ЦТ
2ЦТ
2ФА
1ЦТ
3ФА
3ЦТ
1ФА

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net