Ekonomska škola Užice
Прва смена/Друга смена
Školska godina: 2020/2021.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 05.10.2020.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Мајкић Светлана
4СБО
4ПА
2ПА
1ФА
4ПА
2ПА
4СБО
1ЦТ
3ФА
3ФА
1ЦТ
1ФА
2.Шмакић Гордана
3Е1
3ЦТ
1ПА
3ЦТ
3Е2
3ПА
1TХT
1ПА
3Е1
1TХT
3Е2
3ПА
3.Вучинић Јелена
4Е2
2СБО
2ЦТ
4ФА
2ЦТ
2ФА
4ФА
4Е2
2СБО
2ФА
4.Ћосовић-Бацетић Невена
4ЦТ
2ТХТ
4Е1
3СБО
1СБО
4ЦТ
1СБО
3СБО
4Е1
2ТХТ
5.Миловић Марија
3ПА
3ПА
4ПА
6.Цвијовић Мирјана
4Е2
4Е1
3ЦТ
3Е1
4Е1
4Е2
3ЦТ
3Е1
1ФА
1TХT
7.Цицварић Ана
2ЦТ
4ЦТ
4ПА
3ФА
3СБО
1ПА
4ПА
4ЦТ
3СБО
3ФА
1ПА
2ЦТ
8.Милошевић Драгана
3ПА
3ПА
3ФА
2ФА
4ФА
2СБО
4СБО
4ФА
2ТХТ
2ФА
4СБО
9.Стојановић Светлана
1ЦТ
1СБО
3Е2
2ПА
1СБО
3Е2
1ЦТ
2ПА
10.Станојевић-Милинковић Слађана
1TХT
2ТХТ
2ПА
1TХT
1ПА
2ПА
2ТХТ
11.Караклић Бранка
3ПА
4ПА
12.Жеравчић-Марковић Невена
1ПА
13.Савић Љиљана
3ПА
4ПА
2ТХТ
14.Златић Обрад
1ПА
1ФА
1TХT
3Е2
1ЦТ
1ФА
1ПА
3ЦТ
1СБО
3ФА
3Е2
3ПА
3ПА
3ЦТ
3ФА
1ЦТ
15.Бајић Јасмина
2ФА
2ЦТ
4ФА
2ПА
4Е2
2ФА
2ТХТ
4ПА
4Е1
4ЦТ
4ПА
4ФА
2ПА
2ЦТ
4Е2
16.Пековић Александар
2СБО
2ПА
4ФА
4СБО
2СБО
3Е1
3СБО
3Е1
17.Милошевић Аница
3Е2
3Е1
4Е2
2ЦТ
4Е2
2ЦТ
3Е1
3Е2
18.Караић-Шибалић Зорица
2ТХТ
4ЦТ
3ЦТ
4ЦТ
3ЦТ
1ПА
19.Ристовић Радован
3ФА
1ФА
3ПА
2ПА
2ФА
4ФА
1ФА
1TХT
3ФА
4ФА
2ФА
4ПА
20.Гавриловић Бранко
3СБО
1СБО
3СБО
1ЦТ
4СБО
4Е1
4СБО
2СБО
2СБО
4Е1
4СБО
1ЦТ
1СБО
21.Јелисавчић Небојша
1СБО
1TХT
3ФА
1ФА
1TХT
1ПА
22.Пауновић Славица
2ФА
4ЦТ
4Е1
2ФА
23.Пузовић Валентина
1СБО
2СБО
4ЦТ
1ЦТ
2СБО
4Е2
24.Тодоровић Миланка
3ЦТ
3ЦТ
3Е2
2ПА
3Е1
3ЦТ
2ПА
2ПА
25.Станић Љиљана
2ФА
2СБО
4ЦТ
1СБО
1СБО
3ЦТ
1ПА
3ПА
2СБО
2ПА
4ЦТ
2ПА
3ФА
3ЦТ
3ПА
1ПА
26.Јовановић Александра
3Е2
3СБО
3Е1
4Е2
4Е1
4ПА
4ПА
3Е2
27.Радовановић Миломирк
4СБО
4СБО
4ПА
4ФА
3Е1
3ЦТ
3Е2
3Е2
4ФА
4ПА
28.Мићић-Бућић Оливер
1ФА
1ПА
1TХT
1ЦТ
2ПА
1ПА
1ЦТ
1ФА
2ЦТ
2ТХТ
2ФА
2ЦТ
2ПА
2ТХТ
29.Јанковић Ивана
1СБО
1СБО
30.Андрић Емилија
4ПА
31.Масал Јелена
2ПА
2ПА
3ПА
3ПА
32.Вићентић Драган
2ПА
2СБО
3ФА
33.Вукотић Милена
2ЦТ
4ЦТ
2ЦТ
4ЦТ
3ЦТ
34.Ћитић Гордана
1ЦТ
1СБО
1СБО
1TХT
35.Тошић Радомир
1СБО
1TХT
1СБО
1TХT
36.Селаковић Радмила
4ФА
2ПА
2СБО
1TХT
1ЦТ
1ПА
1ФА
1ФА
1TХT
1ЦТ
1ПА
37.Ратковић Кристина
2ТХТ
2ЦТ
1ПА
1ПА
2СБО
2ТХТ
1ФА
1ФА
2ЦТ
2СБО
38.Јешић Марина
1ЦТ
1TХT
1ЦТ
39.Зечевић Никола
40.Арсенијевић Слободан
4СБО
4Е1
2СБО
3Е2
3Е2
3Е1
3Е1
3СБО
4Е2
3СБО
1СБО
2СБО
4Е1
41.Бралушић-Влаховић Душица
4Е1
4ФА
3Е1
3ПА
3Е2
3ПА
3Е2
4Е1
4Е2
4ЦТ
4ФА
4ФА
4ФА
42.Ђоковић Иван
4ФА
2СБО
4СБО
2СБО
4СБО
2СБО
4СБО
43.Ђуричић Наташа
4ПА
2ТХТ
2ТХТ
4ФА
2ТХТ
3ПА
4ФА
44.Костадиновић Јелена
3СБО
4ФА
4ФА
45.Кузељевић Ивана
4ПА
2ФА
2ТХТ
2ТХТ
2ФА
4ФА
4ФА
3ЦТ
3ФА
3ФА
2ФА
46.Лазић Милева
4СБО
3ФА
3ФА
47.Лукић Бранкица
1ЦТ
1ЦТ
3ФА
1ЦТ
1ФА
4Е1
1ФА
4Е1
48.Максимовић-Рубежановић Љиљана
4ПА
2ПА
2ПА
2ФА
1СБО
49.Марјановић Мирјана
4Е2
1TХT
1TХT
2ТХТ
2ФА
4Е2
50.Марковић Раденко
4ФА
2ФА
2ФА
4ФА
2ПА
2ФА
4ФА
2ПА
4ФА
51.Марковић Љиљана
3СБО
4СБО
3СБО
52.Марковић Весна
1TХT
1TХT
3СБО
1TХT
1TХT
53.Милекић Бранкица
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
54.Миливојевић Радош
4Е1
2ПА
4Е2
4ПА
3ПА
3ПА
1ПА
3ПА
3ПА
4ПА
4Е2
2ПА
55.Миликић Биљана
1ФА
3Е2
1ЦТ
1TХT
1TХT
4Е1
2ЦТ
4Е2
1ЦТ
4Е2
4Е1
1ФА
3Е1
3Е2
56.Миловић Биљана
1ПА
3Е2
1ПА
1ФА
3Е2
3ПА
3ПА
1ПА
57.Миљковић Надежда
4СБО
2СБО
2СБО
3СБО
1СБО
1СБО
1СБО
1СБО
58.Пантелић Љиљана
3ЦТ
3ЦТ
3Е1
3Е1
2ЦТ
2ЦТ
3СБО
59.Пауновић Милеса
3ЦТ
3ЦТ
3Е1
4ЦТ
4Е1
4Е2
2ЦТ
2ФА
3Е2
3Е1
4ЦТ
4Е1
4Е2
2ЦТ
2СБО
2ФА
60.Пуцаревић Бојана
2СБО
1ПА
1ФА
2СБО
4СБО
4СБО
61.Станић Гордана
4ЦТ
4ФА
2ТХТ
2ТХТ
4ФА
2ЦТ
4ПА
4ЦТ
4ЦТ
2ЦТ
62.Тодоровић Бранкица
1СБО
1ФА
4ПА
1СБО
1ФА
1СБО
63.Трмчић - Бркић Гордана
4ЦТ
2ЦТ
2ЦТ
2ЦТ
3ЦТ
3ФА
1ФА
1ЦТ
4ЦТ
2ЦТ
2ФА
1ЦТ
3ФА
3ЦТ
1ФА

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net