О нама

Економска школа у Ужицу, има дугу и богату историју и традицију.

         У Ужицу, као и у свим знатнијим српским варошима 19 века, по угледу на Београдску трговачку омладину, 1890. год. оснива се Удружење трговачко-занатлијске омладине. Удружење отвара Недељно-празничну школу чији ученици - калфе и шегрти - наставу прате недељом и празником, тј. у дане када су радње затворене.

         Од оснивања школе до престанка рада 1945. године она је готово 50 година једина школа ове врсте у целом Ужичком крају. Године 1927. школа мења назив у Трговачка школа Ужичке трговачке омладине.

25. септембра 1946. год. у Титовом Ужицу основана је Државна  трговачка академија и  циљ Школе je да оспособи кадар за вођење послова у свим привредним гранама: индустрији, банкарству, саобраћају, унутрашњој и спољној трговини... Директор ове основане школе била је Недица Дорачић, инжeњер економских наука, комерцијалист. 

1949/50. год. била је реформа средњих стручних школа, које добијају нови програм и нови назив Економска средња школа.

       Школски центар ''Mладост'' је формиран 1968. год. удруживањем Економске школе и одељeња трговаца и угоститеља.

        На основу Закона о удруженом раду из 1976. год. дошло је до интеграције школских и других  образованих установа у веће образоване центре. 1978. год. почео је са радом Образовани центар Миодраг Миловановић Луне који је 1984. год. укинут и формирају се две школе као посебне радне организације.

Средње стручно образовање добија свој пуни назив Средња школа ''Младост''. Први и други разред су тзв. заједничке основе, а у трећем и четвртом разреду нова школа образује три струке и четири занимања:

 I економска - комерцијална струка, занимање рачуноводствени техничар и комерцијални техничар;

 II правна  струка, занимање техничар за управне послове;

 III  угоститељско - туристичка струка,

занимање на III степену конобар и кувар и продавац мешовите робе, на IV конобар-техничар и кувар-техничар, техничар продаје.

          Oд 1990/91. школске године Школа поново ради под својим старим именом, које је носила најдуже, готово двадесет година (од 1950-1968. год.).

         Од 1993. год. Школи је добила  име које и данас носи, Економска школа, и образују је ученици за занимања: економски техничар, комерцијални техничар, продавац - трговински техничар, конобар - угоститељски техничар и кувар-кулинарски техничар (IV-степен стручне спреме) и занимања: трговац и кувар, конобар и посластичар (III-степен стручне спреме).

До данас је кроз школу прошло око 15000 ученика и у школи је радило око 370 професора. Кроз школу је прошло доста познатих личности из области привреде, спорта, политике, науке и културе.

        Министарство просвете, уз подршку Владе Републике Србије,  је 2002. године кренуло у реформу средњег стручног образовања. У том значајном подухвату добило је подршку немачке владине организације за техничку сарадњу GTZ.

        Економска школа из Ужица обавља делатност средњег стручног образовања у подручјима рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам.

      Образовни профили у којима образовање траје четири године су: економски техничар, банкарски службеник,  пословни администратор, финансијски администратор и службеник осигурања. Образовни профили у којима образовање траје три године су: трговац, кувар, конобар и посластичар.

       Пословни и финансијски администратор су огледна одељења уведена школске 2003/2004. и 2004/2005. године. Банкарски службеник је уведен 2005/2006. а службеник  осигурања 2008/2009. године.

       Очекује се да ће ови профили у наредним школским годинама прећи у редован систем.

Почетна О нама Смерови Настава Ученици Kултура